X Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy

SZCZECIN 14.05 – 07.06.2016

X Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy

O FESTIWALU

20311658263_060aa39549_bMiędzynarodowy Festiwal Saksofonowy w Szczecinie, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest szczeciński saksofonista dr hab. Dariusz Samól, powstał w 2003 roku. Jest to cykliczna impreza, którą w regionie określa się mianem jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych, odbywająca się początkowo rokroczne, a od 2008 r. co dwa lata. Festiwal od początku swojego istnienia oferuje atrakcyjne koncerty saksofonowe popularyzujące wysokiej klasy muzykę saksofonową w okresie wiosennym, kiedy rozpoczyna się sezon turystyczny, a mieszkańcy miasta częściej poszukują atrakcyjnych form spędzenia czasu. Prestiż zapraszanych artystów, dobór repertuaru, oraz wykorzystanie większości sal koncertowych miasta tworzą niepowtarzalną atmosferę i mocną pozycję Festiwalu na mapie kultury muzycznej regionu i kraju. Jednocześnie Festiwal to miejsce dla wykładów i imprez towarzyszących dla elitarnej grupy odbiorców o wysokich kompetencjach kulturowych z udziałem znakomitych saksofonistów z całego świata.

Do tej pory Festiwal gościł ponad 200 saksofonistów z różnych stron świata (USA, Kanada, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Polska, Łotwa, w planowanej edycji także Chiny), którzy występowali w szczecińskich obiektach kulturalnych w Filharmonii Szczecińskiej, Muzeum Narodowym, Zamku Książąt Pomorskich, Klubie 13 muz, Trafostacji Sztuki, Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”, salach koncertowych Akademii Sztuki i Zespołu Szkół Muzycznych oraz kościołach i salach koncertowych innych miast województwa zachodniopomorskiego.

Ideą Festiwalu jest popularyzowanie wysokiej jakości muzyki saksofonowej w wielu miejscach regionu, w tym również próba dotarcia do tych części regionu, w których dostępność do wysokiej kultury jest ograniczona. Dzięki temu muzyka saksofonowa dociera do znacznie większej liczby odbiorców.

Nadrzędnym celem Festiwalu jest ukazywanie publiczności olbrzymiego bogactwa muzyki komponowanej na wciąż w Polsce mało znany saksofon klasyczny i przedstawiania jej w najlepszych kreacjach artystycznych. Na koncertach pojawiają się zarówno wybitni soliści z towarzyszeniem orkiestry, czy fortepianu, jak i najprzeróżniejsze składy kameralne (jednorodne i mieszane z innymi instrumentami) oraz orkiestra saksofonowa. Festiwalowi towarzyszą wykłady i wystawy, które przybliżają tematykę saksofonową zarówno melomanom, jak i profesjonalistom, a młodym adeptom sztuki muzycznej pomagają w podwyższaniu swoich kwalifikacji.

Festiwal przyczynia się do powstawania nowych utworów na saksofon tak w Polsce, jak i za granicą. Specjalnie na nasz Festiwal pisali nowe utwory kompozytorzy z Polski, Kanady, Francji, Hiszpanii, USA dedykując swoje dzieła artystom polskim. Koncerty w wykonaniu jednorodnych zespołów o dużym aparacie wykonawczym (wieloosobowe orkiestry saksofonowe), czy też ciekawe składy kameralne (trio saksofon-flet-fortepian, czy saksofon-akordeon) pobudzają kompozytorów do pisania kolejnych dzieł na tego typu zespoły, przyczyniając się tym samym do rozwoju szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Festiwal jest także nośnikiem promocji kultury polskiej za granicą. Dzięki dbałości o włączanie do programów festiwalowych literatury polskiej (także tej najnowszej: Marek Jasiński, Grażyna Pstrokońska Nawratil, Alicja Gronau, Janusz Stalmierski, Jaromir Gajewski, Artur Cieślak to tylko kilka nazwisk kompozytorów polskich, którzy komponowali swe dzieła z myślą o saksofonistach i szczecińskim festiwalu) wzbudzamy zainteresowanie nią zaproszonych zagranicznych artystów, którzy później chętnie włączają poznane podczas Festiwalu dzieła do swoich repertuarów koncertowych i stają się propagatorami polskiej muzyki w świecie.

Festiwal Saksofonowy jest także okazją do nawiązywania współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Zaproszeni artyści są często profesorami konserwatoriów i uniwersytetów. Podczas Festiwalu, oprócz występów estradowych, prowadzą wykłady i spotkania na zachodniopomorskich uczelniach oraz wymieniają się wiedzą, warsztatem i doświadczeniem z wykładowcami i studentami przyjeżdżającymi licznie z całej Polski. Jest to nowoczesna formuła wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi środowiskami artystycznymi oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie.

10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego zakłada zapoznanie publiczności z różnorodnością stylów i nurtów, jakie wykształciły się w muzyce saksofonowej na świecie od powstania instrumentu w latach 40. XIX wieku aż do dziś. Nie zabraknie również aranżacji znanych dzieł muzyki barokowej czy romantycznej na różne składy instrumentalne z udziałem saksofonów. Ważnym punktem repertuarowym będą prawykonania światowe utworów takich kompozytorów jak: Andreas van Zoelen – Holandia (utwór na saksofon altowy i oktet saksofonowy), Joseph Lyszczarz – USA (na trio saksofonfletfortepian), Zhong Juncheng – Chiny (na kwartet saksofonowy).

Publiczność będzie mogła podziwiać wirtuozów saksofonu z Polski, Niemiec, Włoch, USA i Chin podczas recitali solowych i koncertów kameralnych (trio saksofon-flet-fortepian, kwartet saksofonowy, septet saksofonowy o międzynarodowym składzie), występów solisty z towarzyszeniem orkiestry kameralnej, kwartetu czy oktetu saksofonowego, a także popisu kilkudziesięcioosobowej orkiestry saksofonowej.

Pośród zaproszonych artystów znajdą się ciekawe i uznane osobowości estradowe, jak The Rascher Saxophone Quartet – założony w 1969 roku zespół wirtuozów, uznawany za najlepszy kwartet saksofonowy na świecie (ponad 350 kompozytorów z całego świata dedykowało mu swoje dzieła), czy Wildy Zumwalt – wybitny amerykański saksofonista ceniony za swój niezwykle śpiewny ton i wrażliwość muzyczną.

Na uwagę zasługuje stworzenie, z inicjatywy organizatorów Festiwalu, zespołu złożonego z muzyków pochodzących z różnych krajów (The Impression Saxophone Ensemble: Polska – Włochy Chiny). Jest to jeden z precedensów i wymaga doskonałego przygotowania estradowego oraz umiejętności pracy zespołowej na najwyższym poziomie.

Na osobne podkreślenie zasługuje fakt, że cztery koncerty festiwalowe odbędą się poza Szczecinem. Daje to mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość dostępu do kultury wysokiej i pozwala mieć nadzieję na poszerzenie grona miłośników muzyki.

Staranny dobór zaproszonych artystów, oraz koncepcja programowa wytyczona przez dyrektora artystycznego festiwalu – dr hab. Dariusza Samóla, gwarantują najwyższą jakość muzyczną projektu.